Hiszpański episkopat tworzy mieszane komisje do badania przestępstw seksualnych

Konferencja Episkopatu Hiszpanii rozpoczęła tworzenie na terenie diecezji komisji mieszanych do walki z przestępstwami związanymi z przemocą seksualną. W ich skład wchodzą zarówno osoby duchowne, jak i świeccy.

Hiszpański episkopat tworzy mieszane komisje do badania przestępstw seksualnych
Konferencja Episkopatu Hiszpanii rozpoczęła tworzenie na terenie diecezji komisji mieszanych do walki z przestępstwami związanymi z przemocą seksualną. W ich skład wchodzą zarówno osoby duchowne, jak i świeccy.